Grandhotel

Grandhotel Grandhotel je místo mezi nebem a zemí. Místo, kudy plují mraky a lidské touhy. Metaforický příběh je zasazený do slavného hotelu tyčícího se nad Libercem. V něm, jako strážný a vězeň zároveň, pracuje Fleischman, údržbář a amatérský meteorolog, který chtěl mít k nebi tak blízko, jak jen mu to život dovolí. A výš to už nejde.

Average Score : 48

Status: Released

Release Date: 2006-10-21

Geners Comedy

Production Companies RWE

Production Countries Czech Republic,

Run time: 97 minutes

Budget: --

Revenue: --